Nieuwsflits EGoC 2017-2
2017-1-14


Komende Maandag 30 januari om 19:30 is de voorjaars- A.L.V.

Ter voorbereiding zijn de notulen van de najaars- A.L.V. bijgevoegd als PDF. De voorstellen voor de statutenwijzigingen worden op het moment van schrijven nog geschreven. Deze zullen tijdens de ALV dan ook enkel besproken worden, maar de wijzigingen zelf zullen nog niet ter stemming worden gebracht.

Datum en tijd:  maandag 30 januari 2017, 19.30 uur
Plaats: Wijkcentrum " 't Bellefort " , Iepenlaan 40 te Eindhoven

De agenda is als volgt:

  1.  Opening
  2.  Vaststellen definitive agenda
  3.  Notulen van de najaars- A.L.V. van november 2016
  4.  Jaarverslag van de voorzitter, een korte terugblik
  5.  Financieel verslag en verslag kascommissie en depot
  6.  Verkiezing kascommissie
  7.  Bestuursverkiezing
  8.  Pauze
  9.  Begroting en plannen
10.  Voorstellen statutenwijzigingen
11.  W.v.t.t.k.
12.  Rondvraag
13.  Sluiting

Vriendelijke groeten,
Arthur de Beaumont
secretaris Eindhovense Go-Club