Nieuwsflits EGoC 2012-17
2012-10-17


Beste leden,

•  Op maandag 5 november is er een extra Algemene Ledenvergadering om de contributie voor het komende jaar vast te stellen. De vergadering begint om 20.00 uur en met de kennis van vorige drie jaren is hij waarschijnlijk om 20.15 uur weer afgelopen.

De normale gang van zaken is dat het bestuur een voorstel doet en dat dat voorstel aan jullie bekend wordt gemaakt. Het voorstel van het bestuur hangt in hoge mate af van hoogte van de bondscontributie, maar hangt natuurlijk ook af van de financiƫle situatie van de club. De hoogte van de bondscontributie wordt pas op zaterdag 3 november vastgesteld. Onze Ledenvergadering uitstellen om jullie daarover in te lichten is ook lastig, omdat diezelfde bond wenst (eist) dat de bondscontributie aan het begin van 2013 wordt overgemaakt aan de bond. Om dat te kunnen doen moeten wij het weer op tijd van jullie binnen hebben. Kortom: Of de contributie verandert en met hoeveel kan het bestuur helaas nog niet mededelen.

Wout Moolenaar,
secretaris EGoC